Motolský epileptochirurgický den
9. ledna 2019, Velká posluchárna 2.LF UK a FN Motol, Praha
ILAE Comprehensive Epilepsy Surgery Course Series,
9th EPODES Advanced I,
21 - 25 January 2019,
CONTINENTAL Hotel, Brno, Czech Republic
Nové klasifikace záchvatů a epilepsií ILAE 2017