Genetické příčiny epilepsií a epileptických encefalopatií: současné možnosti vyšetření, Praha, FN Motol, 25. září 2018
13th European Congress on Epileptology,
Vienna, August 26 – 30, 2018
Nové klasifikace záchvatů a epilepsií ILAE 2017