Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prof. MUDr. Brázdil, PhD, prim. MUDr. Hadač, PhD, prim. MUDr. Kuba, PhD, MUDr. Marusič, PhD, MUDr. Tomášek Martin, as. MUDr. Zárubová, prof. MUDr. Rektor, CSc, prim. MUDr. Ošlejšková, doc. PharmDr. Kubová, DrSc, prof. MUDr. Mareš, DrSc

Omluveni: doc. MUDr. Komárek, CSc, prim. MUDr. Kalina, MUDr. Kršek., MUDr. Brožová, doc. MUDr. Hovorka, CSc

Zapsal: Adámková Silvia

Datum: 29. 5. 2008

Konání: Brno

Ke stažení: Zápis *.doc


 1. Epistop

  Financování, cíle, webové stránky EPISTOP.cz (náplň).

  Sponzoring projektu sociální pracovnice, SANOFI, UCB(?) Schůzka s ředitelem Sanofi (Zárubová, Marusič) a UCB (Hadač) – pozn. Ústně přislíbeno ředitelem Sanofi, že na rok 2009 bude poskytnuta pro ČLPE stejná finanční částka jako byla pro rok 2008.

  Sídlo Epistopu (FTN – Hadač, Zárubová) – po schůzce s ředitelem FTN probíhá právní dořešení.

  Web www.epilepsie.cz - rekonstrukce (proběhne schůzka - připomínky e-mailem).

 2. 3rd Migrating Course on Epilepsy 2009 - Průhonice (odkaz - viz zde)
  Interaktivní kurz organizovaný pod záštitou ILAE a EUREPA (Průhonice) – pro představu je možné nahlédnout na www.epistop.cz na fotky z Trakai, které laskavě poskytl Walter van Embe Boas.

  Registrační poplatek 1000 Euro na účastníka (možnost žádat ILAE o bursaries mají prakticky všichni participanti, existuje možnost žádat i o travel bursaries, viz www.epilepsy-academy.org)

  Liga se bude podílet na financování, s tím, že přibližně 1/3 účastníků bude z ČR (Zárubová zjistí částku) – částka kterou se podílí local organizer představuje 30 % nákladů, odhadem se bude jednat o částku kolem 350 000 Kč, oslovuji sponzory. Schválení částky na příštím Výboru Ligy v Průhonicích.

 3. ILAE
  Nutnost zaplatit členské příspěvky (asi 20 $) – zaplaceno.

  Hlasování o kandidátovi pro Volbu prezidenta ILAE:

  1) Martin Brodie

  2) Solomon Moshe

  Hlas ČLPE do 15.6.2008

  Anonymním hlasováním zvolen Martin Brodie – hlas odeslán.

 4. Žádosti o statut epileptologa
  MUDr. Burešová Jindřiška - schváleno

  MUDr. Brožová Klára - schváleno

  Prim. MUDr. Hadač Jan PhD - schváleno

  MUDr. Smolová Eva - schváleno

  MUDr. Ratajová Libuše - schváleno

  MUDr. Vranková Olga - schváleno (zaslat MUDr. Donáth)?

  MUDr.Zárubová Jana – schváleno
  K updatování na www.clpe.cz odesláno Dr. Tomáškovi.

 5. Žádosti o stipendia
  MUDr. Pail Martin – schváleno (Evropský epileptologický kongres v Berlíně)

  MUDr. Neuschová Lenka - schváleno do výše částky 15.000 kč (Evropský epileptologický kongres v Berlíně)

  MUDr. Procházka Tomáš – schváleno, podmínka zaslání abstraktu (Evropský epileptologický kongres v Berlíně)

  MUDr. Borkovcová Kateřina - schváleno

  MUDr. Amlerová Jana - schváleno

  PhDr. Javůrková Alena - schváleno (Kongres INS v Buenos Aires, Argentina)

  MUDr. Krýsl David - schváleno (Kongres 1st International Epilepsy Colloquium v Marburgu)

  MUDr. Kršek Pavel - schváleno do výše částky 10.000 kč (Sympózium FCD v Istanbulu)

  MUDr. Nešpor Evžen - schváleno (pobyt v Niguarda Hospital Milan - Center for Epilepsy Surgery)

  Všichni o kladném vyřízení informováni.

 6. Žádosti o členství ČLPE

  MUDr. Amlerová Jana - schváleno
  MUDr. Grünermelová Markéta - schváleno
  MUDr. Vyskočilová Dana - schváleno
  MUDr. Salcmanová Zdeňka - schváleno
  MUDr. Jančálek Radim - schváleno
  MUDr. Marečková Iva - schváleno
  MUDr. Borkovcová Kateřina - schváleno (žádost dodá)

  Přihlášky budou odevzdány na ČLS JEP.

 7. Různé
  Epodes – pochvala předsedou Výboru ČLPE za úspěšnou akci – velmi kladně se vyjadřovali i všichni tutors v Trakai.
  EEG vyšetření u řidičů - další diskuze na podzim v Průhonicích.

 8. Další schůze výboru
  V Průhonicích 3-4/10/2008.


Ke stažení: Zápis *.doc |


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz