Centra pro léčbu epilepsie v ČR

Epileptologická péče v ČR, Věstník MZ ČR, částka 9, vydáno 26.6.2015

Česká neurologická společnost: "Návrh koncepce péče o pacienty s epilepsií a statutu epileptologických center" .

 

Standard diagnostických a léčebných výkonů. EPILEPSIE. Schváleno výborem ČNS 4.4.1998.
(Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 1998, 61/94, No. 4, 222-223 )

 


BRNO

Centrum pro epilepsie Brno (Univerzitní centrum pro epileptologii a epileptochirurgii)

 

FN MOTOL PRAHA

Centrum pro epilepsie, FN Motol Praha

NEMOCNICE NA HOMOLCE

Centrum pro epilepsie Nemocnice Na Homolce Praha

 Zpět