Pravidla pro stipendia z EPI 99

(Viz Zápis z pracovní schůzky Výboru ČLPE z 25. 2.2010, aktualizace viz Zápis z 8.10.2015)


a. Podpora je určena pro členy České ligy proti epilepsii, především pro mladé pracovníky do 35 let, a pro zahraniční pracovníky, kteří do České republiky přijíždějí na některé z epileptologických pracovišť.


b. Podpora má dvě kategorie pro členy ČLPE a dvě kategorie pro zahraniční pracovníky:


i. Podpora pobytů na kvalitních zahraničních pracovištích, kde je možné naučit se (a přenést na mateřské pracoviště) novou metodiku, zpracovat společné výsledky.


ii. Podpora aktivní účasti na konferencích. Podmínkou je neudělení požadovaného cestovního grantu organizátory konference pokud uchazeč splňuje předpoklady pro takovou žádost.


iii. Podpora pracovních pobytů zahraničních mladých pracovníků na českých pracovištích se stejnými cíli jako v bodu i.


iv. Pozvání vynikajícího zahraničního pracovníka na přednášku.


c. Podpora je určena na zaplacení cesty a ubytování, u konferencí ještě na zaplacení registračního poplatku. Výši jednotlivých položek je nutno řádně doložit. Ve výjimečných případech - zvláště pro mladší zahraniční pracovníky pracující v ČR .


d. Výše podpory je omezena částkou 50.000 Kč. Pokud by byly řádně zdůvodněny vyšší náklady, musí je jak výbor ČLPE, tak výbor EPI99 schválit dvoutřetinovou většinou.


e. O podporu je nutné požádat výbor ČLPE písemně.

 

© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz