Rezoluce WHO k epilepsii a přednesené české stanovisko

Na přelomu ledna a února 2015 se konalo na podnět mezinárodních organizací v Ženevě zasedání výkonné rady WHO. Na přípravě akce spolupracovali Česká liga proti epilepsii, EpiStop z.s. a MZ ČR.
V příloze je výsledná rezoluce k epilepsii schválena na 136. zasedání EB (Výkonného výboru) WHO a dále stanovisko ČR k tématu epilepsie, které přednesl 2. února 2015 pan Daniel Míč, zástupce vedoucí stálé mise a vedoucí politického úseku v Ženevě.

Rezoluce byla předložena také na 68. zasedání Světového zdravotnického shromáždění (WHA) v květnu 2015 v Ženevě (COMMENTARY: THE WORLD HEALTH ASSEMBLY’S RESOLUTION ON EPILEPSY).

5.3.2015, aktualizováno 29.9.2015

Rezoluce || Stanovisko ČR || Commentary


Zpět