jméno pracoviště garant
MUDr. Michal Bajaček, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc.
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů
U Vojenské nemocnice 1/1200, 16902, Praha 6
tel. recepce: 973203226
mbajacek@yahoo.co.uk
MUDr. Ingrid Báliková Neurologická ambulance Liberec s.r.o. As.MUDr.Jana Zárubová
Masarykova 699/9
460 01 Liberec
ina.balikova@seznam.cz
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Výbor ČLPE
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 684,fax 543 182 624
milan.brazdil@fnusa.cz
MUDr. Klára Brožová Thomayerova nemocnice prim. MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Oddělení dětské neurologie
Vídeňská 800,140 59 Praha 4
261 083 388
klara.brozova@ftn.cz
MUDr. Jaroslava Budínská Městská nemocnice Litoměřice prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Neurologie
Žitenická 211/18,412 01 Litoměřice
416 723 531
j.budinska@nemocnice-lt.cz
MUDr. Hana Bučková Dětská neurologická ambulance prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
Poliklinika 8
Pěšího pluku 85
738 01 Frýdek – Místek
drbuckova@seznam.cz
MUDr. Jindřiška Burešová FN Olomouc prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
Neurologická klinika
Pod Lesem 30,785 01 Olomouc
585 853 420
jindriska.buresova@seznam.cz
MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prim.MUDr.Miroslav Kalina
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Kateřinská 30,128 00 Praha 2
224 965 503
petrbusek@seznam.cz
MUDr. Irena, Doležalová, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 354
Irena.dolezalova@fnusa.cz
MUDr. Ludvíka Faladová Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
ludvika.faladova@lf2.cuni.cz
MUDr. Jan Hadač, Ph.D. Thomayerova nemocnice Výbor ČLPE
Oddělení dětské neurologie
Vídeňská 800,140 59 Praha 4
261 083 349
jan.hadac@ftn.cz
prim. MUDr. Ondřej Horák Fakultní nemocnice Brno
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9, Brno 61300
532 234 915
Horak.ondrej@fnbrno.cz
MUDr. Charouzdová Radka Neurologická ambulance prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Vaníčkova 1318/25
400 01, Ústí nad Labem
475 207 425
charouzdovar@seznam.cz
MUDr. Hájková Libuše Dětská Neurologie prof.MUDr.Milan Brázdil, PhD
poliklinika, nám. Hrdinů 5
Krnov 794 01
554 620 258
hajek.o@tiscali.cz
MUDr. Jitka Havlíková Neurologie prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Mírová 2,400 11 Ústí nad Labem
472 773 067
MUDr. Lenka Hlinková Neurologie prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Chmelová 2920/6,110 00 Praha 10
272 650 176,606 553 857
hlinkova@tiscali.cz
MUDr. Helena Hojdíková FN Hradec Králové prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Poradna pro epilepsii
Sokolská 851,500 05 Hradec Králové
495 837213,495 837 310
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. Nemocnice Na Františku Výbor ČLPE
Neurologické oddělení
Na Františku 847/8,110 00 Praha 1
222801312
Hovorka@nnfp.cz
MUDr. Marta Kaiserová Neurologie prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D.
Komenského 740,697 01 Kyjov
518 614 478
marta.kaiserova@seznam.cz
MUDr. Lenka Klepalová Nemocnice Blansko prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neurologické oddělení
Sadová 33,678 01 Blansko
516 488 111
MUDr. Jitka Kočvarová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 111
jitka.krizova@fnusa.cz
MUDr. Marie Kolínová, CSc. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Výbor ČLPE
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Karlovo nám.32,120 00 Praha 2
224 961 111
kolinova.marie@vfn.cz
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Fakultní nemocnice v Motole Výbor ČLPE
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
vladimir.komarek@lf2.cuni.cz
MUDr. Růžena Kovářová Poliklinika Břeclav prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
Dětská neurologie
Bří.Mrštíků 38,690 02 Břeclav
519 303 343
kovarova.ruzena@seznam.cz
MUDr. Lucie Kozlová Ústecká poliklinika doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
Masarykova 92
400 07  Ústí nad Labem
477 102 188
MUDr. Hana Krijtová Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 436 860,fax 224 436 875
epilepsie@fnmotol.cz
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
pavel.krsek@post.cz
MUDr. David Krýsl, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224436865
david.krysl@fnmotol.cz
MUDr. Martin Kuchař Krajská nemocnice Liberec prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Dětská neurologie
Husova 10,460 63 Liberec
485 312 814,485 312 821
mkuchar@seznam.cz
MUDr. Marie Kunčíková Fakultní nemocnice Ostrava Výbor ČLPE
Klinika dětské neurologie
17.listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava -Poruba
597 373 610
marie.kuncikova@fno.cz
MUDr. Renata Listoňová Oblastní nemocnice Náchod doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
Neurologické oddělení
Purkyňova 446,547 69 Náchod
491 601 215
listonova.renata@nemocnicenachod.cz
MUDr. Jaroslav Lněnička MONEA Brno,s.r.o. prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
Neurologie
Jugoslávská 13,613 00 Brno
545 214 317
MUDr. Roman Macek Krajská zdravotní, a. s. -  Nemocnice Most, o.z. prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Neurologické oddělení
J.E.Purkyně 270, Most
Roman.Macek@kzcr.eu
MUDr. Václav Marcián Fakultní nemocnice Ostrava doc. MUDr. Michal Bár, Ph.D.
Neurologická klinika
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
vaclavmarcian@seznam.cz
MUDr. Iva Marečková Nemocnice Na Homolce prim.MUDr.Miroslav Kalina
Neurologické oddělení
Roentgenova 2,150 30 Praha 5
257 272 584,fax257 273 314
doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole Výbor ČLPE
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 436 860,fax 224 436 875
petr.marusic@fnmotol.cuni.cz
MUDr. Petr Matek Dětská neurologie prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Na Šumavě,466 02 Jablonec nad Nisou
483 319 106
petr.matek@seznam.cz
MUDr. Hana Medřická Fakultní nemocnice Ostrava prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neurologická klinika
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
teL: 597373612
hana.medricka@fnspo.cz
MUDr. Petr Munzar Pardubická krajská nemocnice a.s. prof.MUDr.Pavel Kršek,PhD
Dětské odd. - ambulance dětské neurologie
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel. 466 015 409
petr.munzar@email.cz
MUDr. Iveta Němcová Nemocnice Na Františku doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
Neurologické oddělení
Na Františku 847/8,110 00 Praha 1
222 801 224,602 945 773
ivynem@tiscali.cz
MUDr. Evžen Nešpor Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Výbor ČLPE
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Kateřinská 30,128 08 Praha 2
224 965 537
e.nespor@seznam.cz
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice doc.MUDr Jiří Hovorka,CSc
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů
U Vojenské nemocnice 1/1200, 16902, Praha 6
tel. recepce: 973203226
tomas.nezadal@uvn.cz
MUDr. Vilém Novák Fakultní nemocnice Ostrava doc.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
Klinika dětské neurologie
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
teL: 597371111
vilem.novak@fnspo.cz
MUDr. Jana Nováková Nemocnice Jihlava prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neurologické oddělení
Vrchlického 59,586 33 Jihlava
567 151 111,567 151 714,567 151 652
MUDr. Irena Novotná Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
Centrum pro epilepsii Brno
Pekařská 56,656 91 Brno
543 182 632,fax 543 182 624
irena.novotna@fnusa.cz
MUDr. Vendula Novotná Dětská neurologie prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
Šrámkova 2A,400 11 Ústí nad Labem
472 770 410,606 849 702
vendulka.novotna@seznam.cz
MUDr. Petra Nykodýmová Pardubická krajská nemocnice, a.s. prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
neurologická klinika
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno Výbor ČLPE
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
tel.532 234 915, fax. 532 234 996
hoslej@fnbrno.cz
MUDr. Ivana Patáková, CSc. Neurologie Nemocnice Hořovice +  Mediscan Praha 4 as.MUDr.Jana Zárubová
Nemocnice Hořovice, K nemocnici 1108, 268 31
tel. 603888998
ivanapatak@seznam.cz
MUDr. Vladimír Peřina Dětská neurologie prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Matice školské 17
370 01 České Budějovice
vperina@iol.cz
MUDr. Tomáš Procházka Neurologická ambulance prim.MUDr.Miroslav Kalina
Poliklinika Palmovka
Zenklova 22, Praha 8 - Libeň, 180 00
www.poliklinikapalmovka.cz
prochazka.neuro@gmail.com
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Kateřinská 30
128 21 Praha 2
iva.prihodova@lf1.cuni.cz
MUDr. Libuše Ratajová Neurologická ambulance prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Železná ulice 162,239 01 Mladá Boleslav
326 921 412,607 792 330
lmjp@centrum.cz
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Výbor ČLPE
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 623,fax 543 182 624
irektor@med.muni.cz
MUDr. Ladislava Rennerová Masarykova nemocnice Výbor ČLPE
Dětská klinika
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
477 112 332
ladislava.rennerova@mnul.cz
MUDr. Gizela Rytířová Fakultní nemocnice Plzeň doc.MUDr. Petr Marusič, PhD
Neurologická klinika
Alej svobody 80
304 60 Plzeň
rytirovag@fnplzen.cz
MUDr. Michal Ryzí Fakultní nemocnice Brno Výbor ČLPE
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
532 234 937,fax 532 234 996
mryzi@fnbrno.cz
MUDr. Marta Sauerová Nemocnice Cheb prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neurologické oddělení
K nemocnici 17,350 02 Cheb
354 436 041,776 698 595
p.sauer@tiscali.cz
MUDr. Věra Sebroňová Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
Klinika dětské neurologie
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
vera.sebronova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Eva Skrášková Neurologie prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
Hradební 1306
686 01 Uherské Hradiště 1
Tel: 572434453
evaskraskova@seznam.cz
MUDr. Renáta Slaná Dětská neurologická ambulance doc.MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Ostrožná 244/27
746 01 Opava
r.slana@seznam.cz
MUDr. Jana Slonková Fakultní nemocnice Ostrava prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
Neurologická klinika
Tř.17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava
597 375 656
MUDr. Eva Smolová Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s. prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Dětská neurologická ambulance
Máchova 400,256 30 Benešov
317 756 352
neurologie2@hospital-bn.cz
MUDr. Ilona Součková Nemocnice v Novém Městě na Moravě prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Oddělení dětské neurologie
723 974 567
ilona.souckova@seznam.cz
MUDr. Judita Ševčíková Nemocnice Písek doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
Neurologické oddělení
Karla Čapka 526, Písek
383772546
sevcikovajudita@seznam.cz
MUDr. Julius Šimko, Ph.D. Neurologická ordinace prim.MUDr.Miroslav Kalina
Mírové nám. 89
517 21 Týniště nad Orlicí
Tel: 494377288
simko.julius@gmail.com
Doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. Dětská neurologie Výbor ČLPE
Nádražní 10,678 01 Blansko
516 426 435
slapalr@seznam.cz
MUDr. Katalin Štěrbová Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
katalin.sterbova@lfmotol.cuni.cz
MUDr. Klára Štillová, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 623,fax 543 182 624
kstillova@hotmail,com
MUDr. Eva Štolcová Medicentrum prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neurologie
Politických vězňů 40,266 01 Beroun
311 457 157,311 457 348
eva.stolcova@centrum.cz
MUDr. Anna Švehláková Dětská neurologie a pediatrie prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Třída 2.května 2,760 01 Zlín
577 438 266
anna.svehlakova@tiscali.cz
MUDr. Martin Tomášek Fakultní nemocnice v Motole prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 432 514
tomasek@fnmotol.cz
Centrum zdraví Dolní Břežany
Dělnická 120
252 41 Dolní Břežany
245 006 450, 608 952 527
recepce@poliklinikabrezany.cz
MUDr. Ivana Tyrlíková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 674,fax 543 182 624
ivana.tyrlikova@fnusa.cz
MUDr. Hana Vacovská Fakultní nemocnice Plzeň as.MUDr.Jana Zárubová
Neurologická klinika
Alej Svobody 80,323 00 Plzeň
377 103 472,fax 377 103 453
vacovska@fnplzen.cz
MUDr. Svatava Večeřová Neurologie prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
A.Tomíčka 9,570 01 Litomyšl
461 655 111
Doc.MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D. Nemocnice Na Homolce prim.MUDr.Miroslav Kalina
Neurologické oddělení
Roentgenova 2,150 30 Praha 5
257 272 584,fax 257 273 314
zdenek.vojtech@homolka.cz
MUDr. Oľga Vranková Neurologická ambulancia Trenčín s.r.o as.MUDr.Jana Zárubová
Partizánska 3737,911 01 Trenčín
326 401 733
MUDr. Dana Vyskočilová Thomayerova nemocnice as.MUDr.Jana Zárubová
Neurologické oddělení
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
Tel: 261082375
dana.vyskocilova@ftn.cz 
MUDr. Jana Walterová Poliklinika Bioregena prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neurologie
Vajgarská 1141,198 21 Praha 9
281 021 253
walterova.jana@seznam.cz
MUDr. Helena Waszniowská Nemocnice Havlíčkův Brod prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Bratříků 608, 580 00 Havlíčkův Brod
tel. 777597660
waszniowska@seznam.cz
MUDr. Monika Záhumenská Lékařský dům ORMIGA prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
Neuromed s.r.o.
Kotěrova 5546, 760 01 Zlín
576 000 232,777 655 427
zahumenska@seznam.cz
MUDr. Andrea Zakoutová Ambulance dětské neurologie s.r.o. Výbor ČLPE
Pavlovova 2624/29, Ostrava Zábřeh, 700 30
733 727 381
detskaneurologie@email.cz
MUDr. Jana Zárubová Fakultní nemocnice v Motole Výbor ČLPE
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 860,fax 224 436 875
jana.zarubova161@gmail.com
Medicon a.s.
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
Praha 4, 140 00
261 006 370, 268
MUDr. Jarmila Železná Neurologie prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
Vodní 56,767 01 Kroměříž
573 332 211
xzelezna@seznam.cz
(aktualizováno 20.1.2020)