Stanovy a řády ČLPE

ČESKÁ LIGA PROTI EPILEPSII

Odborná společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP)

Přijaté shromážděním členů ČLPE dne 4.10.2013 a schválené předsednictvem ČLS JEP dne 13.11.2013

(Stanovy a řády ke stažení: *.pdf )

 Zpět