Výbor ligy (2015-2018)

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Předseda

Centrum pro epilepsie Motol
Neurologická klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 436 800
Fax: +420 224 436 875
E-mail: Petr.Marusic@fnmotol.cz
MUDr. Jana Zárubová
Vědecký sekretář

Centrum pro epilepsie Motol
Neurologická klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 436 800
Fax: +420 224 436 875
E-mail: jana.zarubova161@gmail.com
Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Pokladník

Centrum pro epilepsie Motol
Klinika dětské neurologie
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 433 300
Fax: +420 224 433 322
E-mail: pavel.krsek@post.cz

Členové výboru:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - Místopředseda
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D - Bývalý předseda
Prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
MUDr. Klára Brožová
Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.

Revizní komise:

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
Prim. MUDr. Miroslav Kalina
MUDr. Martin Tomášek

Čestná rada:

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

Sekretářka ČLPE:

Helena Ulovcová

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

tel.: +420 224 436 800, Fax: +420 224 436 875, e-mail: helena.ulovcova@fnmotol.cz


Stanovy a řády ČLPE


Žádost o členství v ČLPE


Minulý výbor (2011-2015)Zpět