Návrh doporučení a odůvodnění preskripce bukálního midazolamu (BUCCOLAM 10 mg orální roztok) pacientům > 18 let věku


OFICIÁLNÍ STRÁNKY ODBORNÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI JANA EVANGELISTY PURKYNĚ
A NÁRODNÍ SEKCE MEZINÁRODNÍ LIGY PROTI EPILEPSII – INTERNATIONAL LEAGUE AGAINST EPILEPSY
© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software