35. ČESKÝ A SLOVENSKÝ EPILEPTOLOGICKÝ SJEZD

 

 

» více informací zde na https://www.sjezdbrno.cz/

 

 

Milé kolegyně a milí kolegové!

 

V hotelu Courtyard by Marriott v Brně se ve dnech 9. a 10. listopadu 2023 bude konat 35. ročník Českého a slovenského epileptologického sjezdu a paralelně s ním 69. český a slovenský sjezd klinické neurofyziologie.

 

Jménem České ligy proti epilepsii a České společnosti pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP si Vás srdečně dovolujeme pozvat k účasti.

Připravujeme pro Vás zajímavý program v rámci čtyř hlavních dynamických a recentních epileptologických témat, kterými jsou:

  • Epileptochirurgie
  • Epileptogenetika
  • Protizáchvatová medikace
  • Co nového přinesl výzkum v epileptologii?

 

Již tradičně proběhne v rámci epileptologického sjezdu oblíbený Klub epileptických záchvatů, sekce věnovaná využití umělé inteligence v epileptologii, pracovní workshop, v němž se pod vedením doc. Paila společně se členy výboru ČLPE pokusíme nalézt konsensus stran informování o riziku SUDEP a v neposlední řadě plánujeme i sympozia zaměřená na nové protizáchvatové léky či speciální sympozium Centra pro epilepsie Brno ke 30. výročí od jeho založení. Jak je z uvedeného patrné, maximálně se vynasnažíme vytvořit program vysoce atraktivní pro všechny. Pro ty, kteří se s pacienty s epilepsií setkávají v běžných nebo specializovaných ambulancích, ale rovněž pro ty, pro které je epilepsie oblastí výzkumu. Máme v úmyslu i ty nejnovější poznatky a vědecké výsledky ve světě i v naší republice prezentovat tak, aby to bylo v kontextu praxe a zajímavé i přínosné pro všechny účastníky. Z výše uvedeného je zřejmé, že vytvoříme vyvážený doškolovací i vědecký program, kde si každý najde v rámci oblastí svého zájmu to pravé.

 

Paralelní přiřazení Neurofyziologického sjezdu a zorganizování brněnského „dvojsjezdu“ má svoje racionální opodstatnění, přičemž i v této části plánované akce již teď činíme vše pro sestavení atraktivního programu se zařazením bloků přednášek z tradičních elektrofyziologických oblastí (jako jsou EEG a evokované potenciály, či EMG), ale i dvou bloků sekce funkčního mapování mozku (HUBRAM) a další. A jak se již stalo v posledních letech dobrým zvykem, proběhnou i v Brně čistě edukační Neurofyziologické školy (vždy v ranních hodinách po oba kongresové dny).

 

Je zvykem, že v průběhu kongresů probíhá řada přátelských i pracovních setkání a diskuzí. Jsme si jisti, že příjemné a funkční prostředí hotelu Courtyard by Marriott v Brně Vám k tomu poskytne dostatek vhodných míst i zákoutí. Konečně další výbornou příležitostí pro relaxaci, ale i „networking“, bude společenský večer organizovaný společně pro obě akce.

 Doufáme, že získáte zcela nové poznatky, utřídíte si ty předchozí a prožijete příjemné chvíle během doprovodného společenského programu. Věříme pevně, že osvěžení a nové znalosti Vám poskytnou jistotu a komfort pro Vaši další práci.

 Tak tedy v listopadu v Brně!

 

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.                                          prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP

Prezidentka České ligy proti epilepsii                                     Předseda ČSKN ČLS JEP a předseda sjezdů

 

 

 

Pořadatel

SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s I. neurologickou klinikou FN u sv. Anny, Brno

 

Odborná garance

Česká liga proti epilepsii
Slovenská liga proti epilepsii
Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP

 

Předseda sjezdů

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software