Pravidla pro žádosti o stipendium EPI 99 (= finanční podpora pro mladé epileptology)

 

 

(Viz Zápis z pracovní schůzky Výboru ČLPE z 25. 2.2010, aktualizace viz Zápisy z 8. 10. 2015, 30. 3.
2017 a 5. 10. 2017)

 1. Podpora je určena pro členy České ligy proti epilepsii, především pro mladé pracovníky do 35
  let, a pro zahraniční pracovníky, kteří do České republiky přijíždějí na některé z
  epileptologických pracovišť. Žadatelé (členové ČLPE) musí mít uhrazeny členské příspěvky.

 2. Podpora má dvě kategorie pro členy ČLPE a dvě kategorie pro zahraniční pracovníky:

  a. Podpora pobytů na kvalitních zahraničních pracovištích, kde je možné naučit se (a
  přenést na mateřské pracoviště) novou metodiku, zpracovat společné výsledky.
  b. Podpora aktivní účasti na konferencích. Podmínkou je neudělení požadovaného
  cestovního grantu organizátory konference, pokud uchazeč splňuje předpoklady pro
  takovou žádost.
  c. Podpora pracovních pobytů zahraničních mladých pracovníků na českých pracovištích
  se stejnými cíli jako v bodu i.
  d. Pozvání vynikajícího zahraničního pracovníka na přednášku.

 3. Podpora je určena na zaplacení cesty a ubytování, u konferencí ještě na zaplacení
  registračního poplatku. Výši jednotlivých položek je nutno řádně doložit. Uhrazeny budou
  pouze náklady ve výši přiměřené (ubytování i cestovné), které nebudou
  bezdůvodně navýšené (např. pozdní nákup letenek).

 4. Výše podpory na jednu akci je omezena částkou 50 000 Kč, na akce v ČR částkou 30 000 Kč,
  vyšší částku je možné hradit jen výjimečně.
 5. V odůvodněných případech může jeden pracovník žádat a po schválení čerpat i dvě podpory
  za kalendářní rok.

 6. Podmínkou uhrazení nákladů je, že podpoření dodají zprávu ze stáže / abstrakt z konference
  k umístění na web.

 7. O podporu je nutné požádat výbor ČLPE písemně.


Formulář:

 

 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software