EpiTrack® a  EpiTrack Junior® - tréninková verze

 

EpiTrack® a  EpiTrack Junior® (do 18 let) je krátký standardizovaný screeningový nástroj pro sledování kognitivních funkcí u pacientů s epilepsií.


Screeningové materiály EpiTrack® a  EpiTrack Junior® jsou standardizovány a licencovány. Jejich autorem je Prof. MUDr. Christoph Helmstaedter. Držitelem licence je společnost Eisai Europe Limited.


V následujícím tréninku se dozvíte, proč je dobré Epitrack a EpiTrack Junior u pacientů s epilepsií používat, jaké jsou zkušenosti s jeho použitím v České republice a jak přesně nástroj použít v praxi.

Tento trénink je určen lékařům a psychologům v České republice a na Slovensku. Administrovat jej mohou také sestry a jiný personál, který se podílí na péči o pacienty s epilepsií a je pověřen lékařem či psychologem k praktickému provádění testu. Majitelem licence se může stát výhradně lékař nebo psycholog, který se zavazuje podpisem licenční smlouvy k jejímu dodržování (licenční smlouva zde).


O kompletní tištěné screeningové materiály Epitrack a Epitrack Junior si můžete zdarma vyžádat na adrese: epitrackcz@eisai.net

 

  • Do mailu uveďte:
  • zda jste lékař (jaké specializace) či psycholog
  • zda máte zájem o Epitrack či Epitrack Junior 
  • adresu, kam materiály doručit
  • pokud do přílohy ihned naskenujete podepsanou licenční smlouvu, urychlíte obdržení zásilky

 

Před zahájením tréninku si můžete vytisknout cvičné listy, které jsou určeny pouze pro váš on line trénink a k vašim případným poznámkám. Tyto listy nejsou určeny k testování pacientů a nesmí být šířeny.

 

Přednášky:

 

Program tréninku:

EpiTrack®
EpiTrack® v klinické praxi – Zárubová J.       » detaily a video zde
EpiTrack® - návod pro použití v praxi – Javůrková A.       » detaily a video zde

EpiTrack Junior®
EpiTrack Junior® - nástroj k dynamickému sledování kognitivních funkcí u dětí s epilepsií - Kolář S.       » detaily a video zde
EpiTrack Junior® - návod pro použití v praxi - Bittnerová A.       » detaily a video zde

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software