Ketoterapie

 

Protizáchvatové léky nestačí?
Epileptochirurgie je riziková, neproveditelná nebo nenaplnila očekávání?
...stále je šance!

 

Ketogenní dieta není dietou v hovorovém slova smyslu ani neoficiálním či alternativním přístupem, nýbrž z hlediska bezpečnosti i účinnosti kvalitně prověřenou celosvětově uznávanou nefarmakologickou léčbou epilepsie. Nezastupitelné místo má v dětské epileptologii, lze ji ale úspěšně aplikovat i v adolescentním a dospělém věku. V poslední době nabývají na významu také její akutní indikace, tj. časné zavedení KD v případě velmi závažného stavu, nazývaného super-refrakterní status epilepticus.


Mimo epileptologii nachází využití i v jiných medicínských oblastech - především v léčbě některých vzácných dědičných poruch metabolismu, a dále okrajově v diabetologii, onkologii, psychiatrii a dalších odvětvích.


Kromě tradiční klasické ketogenní diety (cKD) existují i „šetrnější“ modifikované varianty (modifikovaná Atkinsova dieta, dieta s nízkým glykemickým indexem a MCT dieta), vhodné mj. i pro dospělé pacienty. Všechny tyto dietní režimy jsou založené na výrazném omezení cukrů a současně vysokém zastoupení tuků ve stravě, a souhrnně je dnes označujeme zastřešujícím pojmem ketoterapie.


Jako každá léčba, i ketoterapie má kromě nesporných benefitů potenciální rizika, náleží proto plně do kompetence specializovaných center, disponujících zkušeným týmem lékařů a nutričních specialistů.  

 

Není dieta jako dieta
Klasická ketogenní dieta (cKD)
Modifikovaná Atkinsova dieta (MAD)
Dieta s nízkým glykemickým indexem (LGIT)
MCT dieta

© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software