Výbor ČLPE 2019 - 2022

 

Předseda:  

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

 

Centrum pro epilepsie Brno
Klinika dětské neurologie
LF MU a FN Brno
Černopolní 9
Brno, 61300
tel.: +420 532 234 911
Oslejskova.hana@fnbrno.cz

 

Vědecký sekretář: 

Prim. MUDr. Ondřej Horák

Centrum pro epilepsie Brno
Klinika dětské neurologie
LF MU a FN Brno
Černopolní 9
Brno, 61300
tel.: +420 532 234 915
Horak.ondrej@fnbrno.cz

 

Místopředseda: 

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 

 

Centrum pro epilepsie Motol
Klinika dětské neurologie
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 433 300
pavel.krsek@post.cz

 

Sekretářka ČLPE:

Dana Chalupová, DiS.

 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Černopolní 9

Brno 61300

tel.: +420 532 234 919, Fax: +420 532 234 996

Chalupova.dana@fnbrno.cz

   
Členové výboru:

Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. - pokladník

prim. MUDr. Klára Brožová
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA
MUDr. Jana Zárubová

 

 

Revizní komise:

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. - předseda
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

 

 

Čestná rada:

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

 

 

   
   

 

 


Výbor ČLPE 2015 - 2019

 

Předseda:  

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

 

Centrum pro epilepsie Motol
Neurologická klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 436 800
Fax: +420 224 436 875
Petr.Marusic@fnmotol.cz

 

Vědecký sekretář: 

MUDr. Jana Zárubová


Centrum pro epilepsie Motol
Neurologická klinika
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 436 800
Fax: +420 224 436 875
jana.zarubova161@gmail.com

 

Pokladník: 

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 

 

Centrum pro epilepsie Motol
Klinika dětské neurologie
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 433 300
Fax: +420 224 433 322
pavel.krsek@post.cz

 

Sekretářka ČLPE:

Helena Ulovcová

 

Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol

V Úvalu 84

150 06 Praha 5

tel.: +420 224 436 800, Fax: +420 224 436 875

helena.ulovcova@fnmotol.cz

 

   
Členové výboru:

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. - Místopředseda
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D - Bývalý předseda
Prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D.
Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
MUDr. Klára Brožová
Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D.

 

 

Revizní komise:

Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
Prim. MUDr. Miroslav Kalina
MUDr. Martin Tomášek

 

 

Čestná rada:

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

 

 

   

 


Výbor ČLPE 2011 - 2015

 

Předseda:  

Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

 

Centrum pro epilepsie Brno
1. neurologická klinika
LF MU a FN U sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
tel.: +420 543 182 684
Fax: +420 543 182 624
milan.brazdil@fnusa.cz

 

Jednatel: 

Prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.


Centrum pro epilepsie Brno
1. neurologická klinika
LF MU a FN U sv. Anny
Pekařská 53
656 91 Brno
tel.: +420 543 182 626
Fax: +420 543 182 624
robert.kuba@fnusa.cz

 

Pokladník: 

Prim. MUDr. Miroslav Kalina

 

Neurologické oddělení
Nemocnice Na Homolce
Rentgenova 2
150 30 Praha 5
Tel: +420 25 72 72 459
Fax: +420 25 72 73 314
miroslav.kalina@homolka.cz

 

Sekretářka ČLPE:

Lenka Zahradníková

 

Neurologická klinika, LF MU a FN U sv. Anny

Pekařská 53, 656 91 Brno

tel: +420 543 182 658

lenka.zahradnikova@fnusa.cz

 

   
Členové výboru:

Doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. - Místopředseda
Prim. MUDr. Jan Hadač, Ph.D. - Bývalý předseda
Doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
As. MUDr. Jana Zárubová

 

 

Revizní komise:

MUDr. Klára Brožová
Doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
MUDr. Zdeněk Vojtěch

 

 

Čestná rada:

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

 

 

   

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software