Stanovy a řády ČLPE

 

Odborná společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (odkaz na www

 

 

Stanovy byly přijaté shromážděním členů ČLPE dne 4.10.2013 a schválené předsednictvem ČLS JEP dne 13.11.2013.

 

 

 


Ke stažení:

© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software