Podmínky pro přiznání Statutu epileptologa

 

1/ Atestace z neurologie nejméně I. stupně

 

2/ Funkční odbornost v elektroencefalografii

 

3/ Školící pobyt v Centru pro epilepsie IV. stupně (tj. provádějícím epileptochirurgické výkony) v délce minimálně 6 týdnů . Školící pobyt je rozdělen na dvě části, přičemž 2/3 doby stráví např. dětský neurolog na pracovišti dětské neurologie a 1/3 na pracovišti věnujícím se diagnostice a terapii dospělých pacientů a naopak.

 

4/ Školící pobyt je ukončen závěrečným hodnocením žadatele odborným garantem školícího pracoviště. Absolvent obdrží písemný doklad „Osvědčení o absolvování stáže a splnění kvalifikačních kritérií pro udělení statutu epileptologa“ .

 

Osvědčení je žadatelem zasláno k projednání na Výbor ČLPE, který po zhodnocení odborných znalostí žadatele rozhodne o přiznání Statutu epileptologa , vykonávajícího diagnostickou a léčebnou péči o pacienty s epilepsií od úrovně definované ve ‘Standardu diagnostických a léčebných výkonů – epilepsie' jako sekundární péče ambulantní a nemocniční“.

 

Po schválení Výborem ČLPE může být ve zvláštních případech „Statut epileptologa“ udělen na základě odborného profilu žadatele, při doložení jeho systematické přednáškové a publikační činnosti v epileptologii. Žádosti o přiznání statutu epileptologa touto cestou musí být doručeny na adresu sekretariátu ČLPE nejpozději do konce roku 2006.

 

V případě event. neshody mezi žadatelem o statut epileptologa a jeho odborným garantem je odvolacím zařízením Výbor ČLPE.

 

 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software