Volby do výboru a revizní komise ČLPE 2023

 

Vážené členky, vážení členové České ligy proti epilepsii ČLS JEP,

 

rádi bychom Vás informovali o tom, že v termínu od 9.5.2023 do 16.5.2023 budou probíhat elektronické volby do výboru a revizní komise ČLPE ČLS JEP.

 

Kandidátní listina do výboru ČLPE ČLS JEP - volební období 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027


MUDr. Matúš Bašovský   

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

prim. MUDr. Klára Brožová

doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

prim. MUDr. Ondřej Horák

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.

MUDr. David Krýsl, Ph.D.

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

MUDr. Hana Vacovská

doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA


 

Kandidátní listina do revizní komise ČLPE ČLS JEP - volební období 1. 10. 2023 do 30. 9. 2027

 

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.

MUDr. Matúš Bašovský 

prim. MUDr. Klára Brožová

doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.

prim. MUDr. Ondřej Horák

MUDr. David Krýsl, Ph.D.   

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

MUDr. Katalin Štěrbová

doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA

MUDr. Jana Zárubová

 

 

Volba kandidátů

 

Samotná volba kandidátů bude probíhat elektronicky prostřednictvím volebního systému Election Runner v období od 9. 5.2023 do 16. 5. 2023 a bude oddělená zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní komisi.  Tato fáze voleb bude anonymní. Z kandidátní listiny pro výbor lze volit maximálně 9 kandidátů, z kandidátní listiny pro revizní komisi lze volit maximálně 3 kandidáty.

 

 

Složení výboru

 

Členy výboru a revizní komise se stanou kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů.  Výbor společnosti bude mít jako doposud zástupců a revizní komise 3 zástupce. Při rovnosti hlasů rozhodne volební komise losem. Výsledky voleb budou vyhlášeny 24.5.2023 a následně zveřejněny na webových stránkách ČLPE (www.clpe.cz). Na průběh voleb lze podat písemnou stížnost do 24.6.2023.

 

Pokyny k jednotlivým fázím voleb vč. upozornění na důležité termíny budete průběžně dostávat emailem.

 

S přátelským pozdravem

 

Volební komise

 

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (předseda komise)
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software