Výbor ČLPE 2019 - 2022

 

Předseda:  

Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.

 

Centrum pro epilepsie Brno
Klinika dětské neurologie
LF MU a FN Brno
Černopolní 9
Brno, 61300
tel.: +420 532 234 911
Oslejskova.hana@fnbrno.cz

 

Vědecký sekretář: 

Prim. MUDr. Ondřej Horák

Centrum pro epilepsie Brno
Klinika dětské neurologie
LF MU a FN Brno
Černopolní 9
Brno, 61300
tel.: +420 532 234 915
Horak.ondrej@fnbrno.cz

 

Místopředseda: 

Prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. 

 

Centrum pro epilepsie Motol
Klinika dětské neurologie
2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
tel.: +420 224 433 300
pavel.krsek@post.cz

 

Sekretářka ČLPE:

Dana Chalupová, DiS.

 

Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

Černopolní 9

Brno 61300

tel.: +420 532 234 919, Fax: +420 532 234 996

Chalupova.dana@fnbrno.cz

   
Členové výboru:

Prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D. - pokladník

prim. MUDr. Klára Brožová
Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D., FRCP
Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
Doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA
MUDr. Jana Zárubová

 

 

Revizní komise:

Doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D. - předseda
MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

 

 

Čestná rada:

Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

 

 

   
   

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software