Výsledky voleb do výboru a revizní komise  
České ligy proti epilepsii ČLS JEP

volební období 1. 10. 2023 - 30. 9. 2027

 

  

Vážené členky, vážení členové České ligy proti epilepsii ČLS JEP,

 

v období od 9.5.2023 do 16.5.2023 probíhaly elektronické volby do výboru a revizní komise ČLPE ČLS JEP. Volební účast byla 48 %. Výbor  společnosti bude mít zástupců a revizní komise zástupce. 

 

 

Nově zvolený výbor – pořadí dle počtu hlasů, které jsou uvedeny v závorce

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.           (85)

prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D.              (73)

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.            (72)

prim. MUDr. Ondřej Horák                      (62)

prim. MUDr. Klára Brožová                     (60)

prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.     (57)

MUDr. David Krýsl, Ph.D.                         (43)

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.    (42)

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.     (40) - pořadí určeno losem

 

 

Další pořadí nezvolených kandidátů do výboru

doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA  (40) - pořadí určeno losem

MUDr. Hana Vacovská                                      (38)

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.                        (35)

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.                 (35)

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.                         (30)

doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.          (23)

MUDr. Matúš Bašovský                                    (9)

 

 

 

Nově zvolená revizní komise – pořadí dle počtu hlasů, které jsou uvedeny v závorce

MUDr. Jana Zárubová                                    (63)

MUDr. Katalin Štěrbová                                 (28)

MUDr. Jana Amlerová, Ph.D.                       (22)

 

 

 

Další pořadí nezvolených kandidátů do revizní komise

doc. MUDr. Irena Doležalová, Ph.D.             (28) – preferuje práci ve výboru

MUDr. David Krýsl, Ph.D.                                  (25) – preferuje práci ve výboru

MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.                          (19)

MUDr. Jana Slonková, Ph.D.                           (18)

prof. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.                   (17)

doc. MUDr. Pavlína Danhofer, Ph.D.            (16)

prim. MUDr. Ondřej Horák                               (16)

prim. MUDr. Klára Brožová                              (15)

doc. MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D., MBA    (13)

MUDr. Matúš Bašovský                                      (12)

doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.             (10)

 

 

 

Jakékoliv dotazy či námitky proti průběhu voleb nám prosím pošlete do 24. 6. 2023 na email sekretariátu janurkova@asociacni.cz.

 

Volební komise

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.  – předseda
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.

 

 

19. května 2023

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software