Zápis z pracovní schůzky části Výboru České ligy proti epilepsii

22. 5. 2004

 

Přítomni:        prof. Rektor, doc. Komárek, doc. Brázdil, prim. Kalina, prim. Kuba, as. Zárubová, dr. Marusič

Zapsal:           doc. Brázdil, doplnil Rektor

Datum:           22. 5. 2004

Konání:          Mikulov

___________________________________________________________________________

 

1/ Prof. Rektor informoval přítomné o průběhu jednání na posledním Výboru České neurologické společnosti dne 21.5.2004. Navzdory maximálně snaze zástupců ČLPE nedošlo k jasné shodě mezi výbory ČLPE a ČNS. Proto bude potřeba pokračovat v dalších jednáních.

Pro vyřešení problémové situace je nezbytné v co nejbližší době:

-         uskutečnit setkání ČLPE s VZP (za přítomnosti dr. Markové jako zástupce výboru ČNS; za ČLPE se jednání zúčastní doc. Komárek a doc. Hovorka), na kterém bude jednoznačně vyřešen vliv  úpravy pravidel pro uplatňování regulačních mechanismů pro epileptology

-         upřesnit podmínky a konkrétní postupy při zařazení žadatelů (epileptologů) na Seznam

epileptologů pro VZP.  Návrh  bude obsahovat konkrétní a definitivní pravidla pro zařazení  na seznam, práva a povinnosti ze zařazení vyplývající a pravidla pro zajištění epileptologické péče v regionech.

     1.   Návrh vypracuje  pracovní skupina ve složení doc. Komárek, doc. Brázdil (koordinátor), prim. Hadač a prim. Kalina. Podklady budou  kompletizovány a předány členům výboru do 30.8. 2004.

      2. Po zapracování návrhů členů výboru (písemně, nebo podle potřeby zvláštní schůze výboru)  do 30.9. 2004  navrhne výbor ČLPE společnou schůzi  výboru ČLPE, s výbory nebo zástupců výborů ČNS a Spol. neuropediatrické,  kde bude návrh  diskutován.

Termín: záčátek října 2004.

Cílem je, aby návrh byl ve své definitivní podobě   uzavřen do schůze Výboru ČNS  dne 15.10.04.

 

2/ Výborem Ligy bylo schváleno udělení stipendia EPI 99 T. Vejmělkovi (ČVUT a Centrum pro epilepsie Motol) na zabezpečení měsíční odborné stáže na epileptologickém pracovišti v Bonnu.