Zápis z pracovní schůzky Výboru České ligy proti epilepsii

Přítomni: prim. Hadač, prof. Brázdil, MUDr. Zárubová, prim. Kalina, doc. Hovorka, prim. Kuba, MUDr. Marusič, prim. Ošlejšková, prof. Rektor, doc. Kubová, MUDr.Brožová, doc. Kršek, prof. Mareš, Hosté: doc. Donáth, doc. Sýkora
Omluveni: doc. Komárek
Zapsal: Adámková Silvia
Datum: 3.10.2008
Konání: Praha-Průhonice
Ke stažení: Zápis *.doc


1) Žádost o statut epileptologa  

Prim. MUDr.Ilona Součková - Nové Město na Moravě – schváleno Výborem ČLPE.
 

2) EURAP zpráva o financování

MUDr. Zárubová:
Finanční prostředky  EURAP na podkontu ČLPE  jsou použivány  pro zajištění asistentů národních koordinátorů. Peníze určené pro EURAP jsou ČLS JEP na konci účetního roku přidány do společného budgetu. Přesto je možné částku identifikovat a bude i v dalších letech určena pro aktivity spojené s EURAP.  Význam EURAP – v českém a moravském registru je v tuto chvíli cca 400 gravidit. Letáky EURAPU budou rozeslány epileptologům.

 

3) Informace o 3rd Migrating Course on Epilepsy 2009 – Průhonice

Interaktivní kurz organizovaný pod záštitou CEA ILAE a EUREPA se bude konat 24. – 31.5.09 v Průhonicích. MUDr.Zárubová rozešle všem členům výboru současný rozpočet. ČLPE jako lokální organizátor má vyhrazeno pro české účastníky 12 míst. Výborem schváleno, že každý český účastník požádá ČLPE o grant EPI99 ve výši 30.000 Kč. Podmínky pro přihlášení viz www.epilepsy-academy.org nebo www.clpe.cz. Deadline 31-12-2008.

 

4) Příští akce, sjezdy, sympózia

Jarní Průhonice – 13.3.2009.
Neurologický a epileptologický sjezd v Bratislavě, termín bude upřesněn (listopad, prosinec 2009).
Den Ligy v Brně – na návrh kolegů z Brna se členové výboru domluvili, že Den Ligy bude spojen spolu s přednáškami a klubem epileptických záchvatů. Akce bude celodenní a večer bude zasedání výboru Ligy. Termín bude upřesněn (prof. Rektor).

 

5) Druhé kolo voleb prezidenta ILAE

Proběhlo druhé kolo tajného hlasování členů výboru.

Výsledek: hlasovalo  9 členů

Martin Brodie   5 hlasů,

Solomon (Nico) Moshé  4 hlasy.

Dr. Zárubová pošle.

 

6) Info o Meeting of the European Advisory Council (European Chapter Convention) ILAE

 1. 20-09-2008 Berlín.
 2. Informace o projektu globální epileptologické edukace, jednotlivé edukační aktivity popsány a referováno o jejich obsahu, počtu participantů a zaměření, San Servolo spíše basic science, vypracování vlastních projektů, každý rok jiné téma; Migrating courses spíše klinicky orientované pro 2.-3. úroveň epileptologů, mění se místo konání; Baltic Sea Summer School základy epileptologie pro začínající epileptology; Eilat zaměřený farmakologicky; EPODES zaměřený epileptochirurgicky.
 3. 3 diskuzní skupiny: edukace, generika a péče o pacienty s epilepsií, psychiatrická komorbidita.
 4. Informace  od generálního sekretáře ILAE Solomona Moshé o návrhu nové přílohy stanov, podle které by byl „Executive Committee“. restrukturalizován na „Management Committee“. „ Executive Committee“ by sestával z:
  1. The President, The VicePresident, The Secretary-General, The Treasurer, The Immediate Past President and six  regional Vice-Presidents as elected members.
  2. The President, The Secretary-General and The Treasurer of the International Bureau for Epilepsy, as ex oficio, non-voting members.
  3. The Editor(s) – in-Chief of Epilepsia and The Information Officer as non-voting members.

7) Žádosti o stipendia (doc. Kubová, studentky z Ruska)

Doc. Kubová požádala o stipendium pro dvě studentky postgraduálního studia z Moskvy - grant na ubytování a cestovní náklady.
Prof. Mareš  žádá  přiznání grantu na 7. týdenní pobyt (ex-post) pro asistentku z Moskevské  univerzity (20.000,00 Kč) – schváleno.
Dále se členové výboru Ligy usnesli na vytvoření pravidel o finanční podpoře postgraduálního studia  (prostředky mohou být na cestu do zahraničí, ale i zahraničních studentů na cestu k nám). Podmínky pro tzv. “Travel grant“ – připraví prof. Mareš a návrh rozešle všem členům výboru.
Nutná evidence (databáze) poskytnutých  grantů.

 

8) Hospodaření EPI 99

Prim. Kalina informoval členy výboru o výsledcích zasedání valné hromady z 17.9.2008.

Společnost “E“ chce definitivně vystoupit ze sdružení EPI 99, a to vypořádáním, které by znamenalo definitivní převod 1/10 podílu nemovitosti v Praze 4 – Kamýku. „Společnost E“ se vzdá veškerých dalších finančních nároků vůči EPI 99. 
Cena J.M.Marci za r.2007 byla udělena a bude vyplacena prim. Kubovi (30.000,00 Kč).
Dále byla předložena zpráva o hospodaření  za r.2007.
Vzhledem k situaci na finančním trhu se výbor usnesl, že do příštího zasedání připraví plán investičních možností. Pí.Tomiaková vyhledá bankovního makléře z důvodu vhodné investice.

Hlasování o změně portfolio EPI 99:
             8.hlasujícich
             5 hlasů pro změnu
             3 hlasy proti změně

 

9) Plán hospodaření, rozpočet Ligy

Viz zpráva od prim. Kaliny.

 

10) Výsledky jednání s Dr.Horákem z VZP

  1. Projednáno
   1. Úhrada antiepileptik v ordinacích epileptologů
    1. Prim. Hadač stručně zrekapituloval minulá jednání
    2. Dr. Horák navrhl 3 různé varianty řešení
    3. Jednající se shodli na nutnosti získat referenční data z vybraných terénních ambulancí a ambulancí Center, činných alespoň 3 roky
     1. Liga poskytne VZP aktualizovaný seznam epileptologů spolu se schválenou koncepcí péče o pacienty s epilepsií
     2. Liga poskytne seznam předepisovaných antiepileptik, která navyšují preskripční budget
    4. VZP zjistí data o nákladech na preskripci antiepileptik u epileptologů
    5. VZP zjistí data o nákladech na preskripci antiepileptik v Centrech
    6. V budoucnu bude VZP preskripci antiepileptik lékaři epileptology vztahovat k získanému referenčnímu průměru ve vyhodnocených ambulancích a Centrech
    7. Stejně budou shromážděna data týkající se indukovaných výkonů - především zobrazovacích vyšetření (MR, CT)
   2. Diskutována otázka úhrady léčebné metody stimulace nervus vagus.
    1. Ligou předložena data za poslední 2 roky a upozorněno na klesající trend implantací, s omezením přístupu pacientů k této léčebné možnosti (v současnosti se implantuje třetina počtů původně schválených VZP)
    2. Dr. Horák navrhuje zjistit průměrné počty implantací na 3 pracovištích ČR, která touto metodou disponují. Implantace, které početně převýší průměr získaný z dat za poslední 3 roky,  je VZP ochotna uhradit nad rámec paušálu.
  2. Výbor rozhodl, že Morava vybere 2 epileptology a Čechy 3 epileptology pro data o preskripci – do týdne
  3. Stran VNS nedošlo ke shodě a výbor navrhuje nové jednání s VZP se zachováním systému stávajících 4 center.

11) Návrhy optimalizace diagnostických postupů u dětských kandidátů chirurgické léčby epilepsie

Na návrh Doc. Komárka a Doc. Krška byly projednány dva návrhy optimalizace diagnostických postupů u dětských kandidátů chirurgické léčby epilepsie (Vyšetření mozku specializovaným protokolem magnetické rezonance a Intra- a extraoperační stimulace mozkové kůry u kojenců a malých dětí). K MRI vyšetření nebyly námitky, stimulační protokol bude ještě diskutován přes e-maily.


Ke stažení: Zápis *.doc |


© Česká Liga proti Epilepsii, www.clpe.cz