SEZNAM lékařů se statusem epileptologa

 

 

Jméno Pracoviště Garant
MUDr. Jana Amlerová, Ph.D. Neurologická klinika 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
150 06
jana.amlerova@fnmotol.cz

MUDr. Michal Bajaček, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů
U Vojenské nemocnice 1/1200, 16902, Praha 6
tel. recepce: 973203226
mbajacek@yahoo.co.uk

doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc.
MUDr. Ingrid Báliková Neurologická ambulance Liberec s.r.o.
Masarykova 699/9
460 01 Liberec
ina.balikova@seznam.cz

As.MUDr.Jana Zárubová
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 684,fax 543 182 624
milan.brazdil@fnusa.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Klára Brožová Thomayerova nemocnice
Oddělení dětské neurologie
Vídeňská 800,140 59 Praha 4
261 083 388
klara.brozova@ftn.cz

prim. MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Jaroslava Budínská Městská nemocnice Litoměřice
Neurologie
Žitenická 211/18,412 01 Litoměřice
416 723 531
j.budinska@nemocnice-lt.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Hana Bučková Dětská neurologická ambulance
Poliklinika 8
Pěšího pluku 85
738 01 Frýdek – Místek
drbuckova@seznam.cz

prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
MUDr. Jindřiška Burešová FN Olomouc
Neurologická klinika
Pod Lesem 30,785 01 Olomouc
585 853 420
jindriska.buresova@seznam.cz

prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
MUDr. Petr Bušek, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Kateřinská 30,128 00 Praha 2
224 965 503
petrbusek@seznam.cz

prim.MUDr.Miroslav Kalina
MUDr. Irena, Doležalová, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 354
Irena.dolezalova@fnusa.cz

MUDr. Petr Fábera Neurologická klinika 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
150 06
petr.fabera@fnmotol.cz

MUDr. Ludvíka Faladová Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
ludvika.faladova@lf2.cuni.cz

prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
MUDr. Jan Hadač, Ph.D. Thomayerova nemocnice
Oddělení dětské neurologie
Vídeňská 800,140 59 Praha 4
261 083 349
jan.hadac@ftn.cz

Výbor ČLPE
prim. MUDr. Ondřej Horák Fakultní nemocnice Brno
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9, Brno 61300
532 234 915
Horak.ondrej@fnbrno.cz

MUDr. Charouzdová Radka Neurologická ambulance
Vaníčkova 1318/25
400 01, Ústí nad Labem
475 207 425
charouzdovar@seznam.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Hájková Libuše Dětská Neurologie
poliklinika, nám. Hrdinů 5
Krnov 794 01
554 620 258
hajek.o@tiscali.cz

prof.MUDr.Milan Brázdil, PhD
MUDr. Jitka Havlíková Neurologie
Mírová 2,400 11 Ústí nad Labem
472 773 067

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Lenka Hlinková Neurologie
Chmelová 2920/6,110 00 Praha 10
272 650 176,606 553 857
hlinkova@tiscali.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Helena Hojdíková FN Hradec Králové
Poradna pro epilepsii
Sokolská 851,500 05 Hradec Králové
495 837213,495 837 310

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. Hovorka@nnfp.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Marta Kaiserová Neurologie
Komenského 740,697 01 Kyjov
518 614 478
marta.kaiserova@seznam.cz

prof.MUDr.Milan Brázdil, Ph.D.
MUDr. Adam Kalina Neurologická klinika 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
150 06
adam.kalina@fnmotol.cz

MUDr. Lenka Klepalová Nemocnice Blansko
Neurologické oddělení
Sadová 33,678 01 Blansko
516 488 111

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Jitka Kočvarová Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 111
jitka.krizova@fnusa.cz

prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
MUDr. Marie Kolínová, CSc. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Karlovo nám.32,120 00 Praha 2
224 961 111
kolinova.marie@vfn.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Martin Kudr, Ph.D. Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN v Motole
V Úvalu 84, Praha 5
150 06
martin.kudr@fnmotol.cz

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
vladimir.komarek@lf2.cuni.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Růžena Kovářová Poliklinika Břeclav
Dětská neurologie
Bří.Mrštíků 38,690 02 Břeclav
519 303 343
kovarova.ruzena@seznam.cz

prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
MUDr. Lucie Kozlová Ústecká poliklinika
Masarykova 92
400 07 Ústí nad Labem
477 102 188

doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
MUDr. Hana Krijtová Fakultní nemocnice v Motole
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 436 860,fax 224 436 875
epilepsie@fnmotol.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kršek, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
pavel.krsek@post.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. David Krýsl, Ph.D. david.krysl@fnmotol.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Martin Kuchař Krajská nemocnice Liberec
Dětská neurologie
Husova 10,460 63 Liberec
485 312 814,485 312 821
mkuchar@seznam.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Marie Kunčíková Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika dětské neurologie
17.listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava -Poruba
597 373 610
marie.kuncikova@fno.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Renata Listoňová Oblastní nemocnice Náchod
Neurologické oddělení
Purkyňova 446,547 69 Náchod
491 601 215
listonova.renata@nemocnicenachod.cz

doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
MUDr. Jaroslav Lněnička MONEA Brno,s.r.o.
Neurologie
Jugoslávská 13,613 00 Brno
545 214 317

prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
MUDr. Roman Macek Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Most, o.z.
Neurologické oddělení
J.E.Purkyně 270, Most
Roman.Macek@kzcr.eu

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Václav Marcián Fakultní nemocnice Ostrava
Neurologická klinika
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava - Poruba
vaclavmarcian@seznam.cz

doc. MUDr. Michal Bár, Ph.D.
prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. Fakultní nemocnice v Motole
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 436 860,fax 224 436 875
petr.marusic@fnmotol.cuni.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Petr Matek Dětská neurologie
Na Šumavě,466 02 Jablonec nad Nisou
483 319 106
petr.matek@seznam.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Hana Medřická Fakultní nemocnice Ostrava
Neurologická klinika
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
teL: 597373612
hana.medricka@fnspo.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Petr Munzar Pardubická krajská nemocnice a.s.
Dětské odd. - ambulance dětské neurologie
Kyjevská 44
532 03 Pardubice
tel. 466 015 409
petr.munzar@email.cz

prof.MUDr.Pavel Kršek,PhD
MUDr. Iveta Němcová ivynem@tiscali.cz

doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
MUDr. Evžen Nešpor Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Kateřinská 30,128 08 Praha 2
224 965 537
e.nespor@seznam.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D. Ústřední vojenská nemocnice
Neurologické oddělení, Ústav klinických neurooborů
U Vojenské nemocnice 1/1200, 16902, Praha 6
tel. recepce: 973203226
tomas.nezadal@uvn.cz

doc.MUDr Jiří Hovorka,CSc
MUDr. Vilém Novák Fakultní nemocnice Ostrava
Klinika dětské neurologie
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava – Poruba
teL: 597371111
vilem.novak@fnspo.cz

doc.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
MUDr. Jana Nováková Nemocnice Jihlava
Neurologické oddělení
Vrchlického 59,586 33 Jihlava
567 151 111,567 151 714,567 151 652

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Irena Novotná Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Centrum pro epilepsii Brno
Pekařská 56,656 91 Brno
543 182 632,fax 543 182 624
irena.novotna@fnusa.cz

prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
MUDr. Vendula Novotná Dětská neurologie
Šrámkova 2A,400 11 Ústí nad Labem
472 770 410,606 849 702
vendulka.novotna@seznam.cz

prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
MUDr. Petra Nykodýmová Pardubická krajská nemocnice, a.s.
neurologická klinika
Kyjevská 44
532 03 Pardubice

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
tel.532 234 915, fax. 532 234 996
oslejskova.hana@fnbrno.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Martin Pail, Ph.D.  I. neurologická klinika 
Fakultní nemocnice U Sv. Anny
Pekařská 53
Brno 656 91 
tel. 543 182 659
martin.pail@fnusa.cz

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D, FRCP
MUDr. Ivana Patáková, CSc. Neurologie Nemocnice Hořovice + Mediscan Praha 4
Nemocnice Hořovice, K nemocnici 1108, 268 31
tel. 603888998
ivanapatak@seznam.cz

as.MUDr.Jana Zárubová
MUDr. Vladimír Peřina Dětská neurologie
Matice školské 17
370 01 České Budějovice
vperina@iol.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Tomáš Procházka Neurologická ambulance
Poliklinika Palmovka
Zenklova 22, Praha 8 - Libeň, 180 00
www.poliklinikapalmovka.cz
prochazka.neuro@gmail.com

prim.MUDr.Miroslav Kalina
doc. MUDr. Iva Příhodová, Ph.D. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Neurologická klinika 1 .LF UK a VFN
Kateřinská 30
128 21 Praha 2
iva.prihodova@lf1.cuni.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Libuše Ratajová Neurologická ambulance
Železná ulice 162,239 01 Mladá Boleslav
326 921 412,607 792 330
lmjp@centrum.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 623,fax 543 182 624
irektor@med.muni.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Ladislava Rennerová Masarykova nemocnice
Dětská klinika
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
477 112 332
ladislava.rennerova@mnul.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Gizela Rytířová Fakultní nemocnice Plzeň
Neurologická klinika
Alej svobody 80
304 60 Plzeň
rytirovag@fnplzen.cz

prof.MUDr. Petr Marusič, PhD
MUDr. Michal Ryzí, Ph.D. Fakultní nemocnice Brno
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno
Černopolní 9, 613 00 Brno
532 234 937,fax 532 234 996
ryzi.michal@fnbrno.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Eva Řeháčková Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Neurocentrum - neurologie
Husova 10, Liberec 460 15
eva.rehackova@nemlib.cz

MUDr. Marta Sauerová Neurologie - ambulance pro děti a dospělé
Valdštejnova 20, 350 02 Cheb
354 673 464
sauerovam@seznam.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Věra Sebroňová Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
vera.sebronova@lfmotol.cuni.cz

prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
MUDr. Eva Skrášková Neurologie
Hradební 1306
686 01 Uherské Hradiště 1
Tel: 572434453
evaskraskova@seznam.cz

prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
MUDr. Renáta Slaná Dětská neurologická ambulance
Ostrožná 244/27
746 01 Opava
r.slana@seznam.cz

doc.MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
MUDr. Jana Slonková Fakultní nemocnice Ostrava
Neurologická klinika
Tř.17.listopadu 1790, 708 52 Ostrava
597 375 656

prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
MUDr. Eva Smolová Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s.
Dětská neurologická ambulance
Máchova 400,256 30 Benešov
317 756 352
neurologie2@hospital-bn.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Petr Sobotka NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice
K nemocnici 1106/14, Hořovice
268 31
sobotka@nemocnice-horovice.cz

MUDr. Daniela Sochůrková, Ph.D.  Neurochirurgická klinika
Fakultní nemocnice U Sv. Anny
Pekařská 53
Brno 656 91 
tel. 543 182 612
daniela.sochurkova@fnusa.cz

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D, FRCP
MUDr. Ilona Součková Nemocnice v Novém Městě na Moravě
Oddělení dětské neurologie
723 974 567
ilona.souckova@seznam.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Judita Ševčíková Nemocnice Písek
Neurologické oddělení
Karla Čapka 526, Písek
383772546
sevcikovajudita@seznam.cz

doc.MUDr.Jiří Hovorka,CSc
MUDr. Julius Šimko, Ph.D. Neurologie u sv. Havla, s.r.o.
Svatohavelská 266
516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel.494 534 743 (Po,St,Pá)
simko.julius@gmail.com
  
Fakultní nemocnice v Hradci Králové
Neurologická klinika
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel. 495835255 (Čt)
simko.julius@gmail.com

prim.MUDr.Miroslav Kalina
MUDr. Dita Švarcová Neurologické oddělení
Klaudiánova nemocnice 
třída Václava Klementa 147
Mladá Boleslav 293 01 
tel. 326 743 104

prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D. 
Doc. MUDr. Radomír Šlapal, CSc. Dětská neurologie
Masarykova 12, 678 01 Blansko
739 095 686
slapalr@seznam.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Katalin Štěrbová Fakultní nemocnice v Motole
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 300,fax 224 433 322
katalin.sterbova@lfmotol.cuni.cz

prof.MUDr.Vladimír Komárek,CSc
MUDr. Klára Štillová, Ph.D. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 623,fax 543 182 624
kstillova@hotmail,com

prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.
MUDr. Eva Štolcová Medicentrum
Neurologie
Politických vězňů 40,266 01 Beroun
311 457 157,311 457 348
eva.stolcova@centrum.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Anna Švehláková Dětská neurologie a pediatrie
Třída 2.května 2,760 01 Zlín
577 438 266
anna.svehlakova@tiscali.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Martin Tomášek Fakultní nemocnice v Motole
Neurochirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 432 514
tomasek@fnmotol.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Centrum zdraví Dolní Břežany
Dělnická 120
252 41 Dolní Břežany
245 006 450, 608 952 527
recepce@poliklinikabrezany.cz

MUDr. Ivana Tyrlíková Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
I. neurologická klinika LF MU
Pekařská 53,656 91 Brno
543 182 674,fax 543 182 624
ivana.tyrlikova@fnusa.cz

prof.MUDr.Ivan Rektor,CSc
MUDr. Hana Vacovská Fakultní nemocnice Plzeň
Neurologická klinika
Alej Svobody 80,323 00 Plzeň
377 103 472,fax 377 103 453
vacovska@fnplzen.cz

as.MUDr.Jana Zárubová
MUDr. Svatava Večeřová Neurologie
A.Tomíčka 9,570 01 Litomyšl
461 655 111

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
Doc.MUDr. Zdeněk Vojtěch, Ph.D. Nemocnice Na Homolce
Neurologické oddělení
Roentgenova 2,150 30 Praha 5
257 272 584,fax 257 273 314
zdenek.vojtech@homolka.cz

prim.MUDr.Miroslav Kalina
MUDr. Oľga Vranková Neurologická ambulancia Trenčín s.r.o
Partizánska 3737,911 01 Trenčín
326 401 733

as.MUDr.Jana Zárubová
MUDr. Dana Vyskočilová Thomayerova nemocnice
Neurologické oddělení
Vídeňská 800
140 59 Praha 4 – Krč
Tel: 261082375
dana.vyskocilova@ftn.cz

as.MUDr.Jana Zárubová
MUDr. Jana Walterová Poliklinika Bioregena
Neurologie
Vajgarská 1141,198 21 Praha 9
281 021 253
walterova.jana@seznam.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Helena Waszniowská Nemocnice Havlíčkův Brod
Bratříků 608, 580 00 Havlíčkův Brod
tel. 777597660
waszniowska@seznam.cz

prof.MUDr.Petr Marusič,Ph.D.
MUDr. Monika Záhumenská Lékařský dům ORMIGA
Neuromed s.r.o.
Kotěrova 5546, 760 01 Zlín
576 000 232,777 655 427
zahumenska@seznam.cz

prim.MUDr.Jan Hadač,Ph.D.
MUDr. Andrea Zakoutová Ambulance dětské neurologie s.r.o.
Pavlovova 2624/29, Ostrava Zábřeh, 700 30
733 727 381
detskaneurologie@email.cz

Výbor ČLPE
MUDr. Jana Zárubová Fakultní nemocnice v Motole
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84,150 06 Praha 5
224 433 860,fax 224 436 875
jana.zarubova161@gmail.com

Výbor ČLPE
Medicon a.s.
Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
Praha 4, 140 00
261 006 370, 268

MUDr. Jarmila Železná Neurologie
Vodní 56,767 01 Kroměříž
573 332 211
xzelezna@seznam.cz

prof.MUDr.Milan Brázdil,Ph.D.


 

 

 


© ČLPE   |   Vytvořil Štefl software